BỆNH UỐN VÁN ( TETANUS ) Ở CHÓ.

Uốn ván là bệnh chỉ xảy ra ở động vật có vú, do một loại vi khuẩn yếm khí Clostridium tetani ...

Bệnh rò da Dermosinus ở chó có xoáy lưng

Bệnh rò da Dermosinus ở chó có xoáy lưng (bệnh u gáy ở chó phú quốc)

© 2016 Ha noi vet cilic. All right reserved.