*** GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỆ THỐNG THÚ Y 2VET

  • Sống và làm việc có trách nhiệm, tận tâm. 
  •  
  • Trung thực, chính trực trong kinh doanh.
  •  
  • Cho đi là hạnh phúc, được phục vụ là niềm vinh dự.
  •  
  • Tôn trọng và tạo cơ hội cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên tham gia vào thành công của hệ thống. 
  •  
  • Đóng góp và có trách nhiệm với xã hội, con người và thú cưng.
© 2016 Ha noi vet cilic. All right reserved.