Tại sao phải tiêm vacxin cho chó mèo?

Tất cả chó mèo đều có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, mộ số bệnh gây nguy hiểm 

đến tính mạng trong khi một số bệnh khác, như bệnh dại, còn gây mối nguy hiểm cho sức 
 
khỏe của toàn cộng đồng. Tiêm vaccine phòng các bệnh thông thường còn có tác dụng hỗ 
 
trợ trong việc điều trị bằng thuốc, phòng ngừa bệnh tật. Nên nhớ phòng các bệnh truyền 
 
nhiễm từ sớm có lợi chó sức khỏe thú cưng hơn phải điều trị phức tạp một khi phát bệnh. 
 
Do đó, tiêm vaccine phòng bệnh là một trong những phương pháp hiệu quả và kinh tế nhất 
 
giúp chủ nuôi bảo vệ thú cưng.
 

 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM VACCINE CHO CHÓ

 

Tuổi

Vaccine

Phòng bệnh

6

tuần tuổi

Vaccine 5 bệnh 

Giá (145k)

 Bệnh Carre virus, Bệnh do Parvo virus,

Bệnh viêm gan truyền nhiễm, Bệnh ho cũi chó, Bệnh phó cúm.

9

tuần tuổi

Vaccine 7 bệnh

Giá (195k)

 

Bệnh Carre virus, Bệnh do Parvo virus,

Bệnh viêm gan truyền nhiễm, Bệnh ho cũi chó, Bệnh phó cúm, Bệnh do Leptospira, Bệnh Coronavirus

12

 tuần tuổi

Vaccine 7 bệnh

Giá (195k)

 

Bệnh Carre virus, Bệnh do Parvo virus,

Bệnh viêm gan truyền nhiễm, Bệnh ho cũi chó, Bệnh phó cúm, Bệnh do Leptospira, Bệnh Coronavirus

15

Tuần tuổi

Vaccine phòng dại

Giá (70k)

Bệnh chó dại

Hằng năm

Nhắc lại 1 mũi

VX 7 Bệnh

VX Dại

Bệnh Carre virus, Bệnh do Parvo virus,

Bệnh viêm gan truyền nhiễm, Bệnh ho cũi chó, Bệnh phó cúm, Bệnh do Leptospira, Bệnh Coronavirus

Bệnh chó dại

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM VACCINE CHO MÈO

 

Tuổi

Vaccine

Phòng bệnh

6 - 8

tuần tuổi

Vaccine 3 bệnh

  1. Bệnh Giảm bạch cầu
  2. Bệnh Viêm mũi - khí quản truyền nhiễm
  3. Bệnh Hô hấp do Herpevirus

 

9 -12

tuần tuổi

Vaccine 3 bệnh

 

  1. Bệnh Giảm bạch cầu
  2. Bệnh Viêm mũi - khí quản truyền nhiễm
  3. Bệnh Hô hấp do Herpevirus

 

Hằng năm

Vaccine 3 bệnh

  1. Bệnh Giảm bạch cầu
  2. Bệnh Viêm mũi - khí quản truyền nhiễm
  3. Bệnh Hô hấp do Herpevirus

 

 

© 2016 Ha noi vet cilic. All right reserved.