Chương trình tiêm vaccine cho chó tại 2Vet

Chương trình tiêm vaccine cho chó tại 2Vet
 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM VACCINE CHO CHÓ

 

Tuổi

Vaccine

Phòng bệnh

6

tuần tuổi

Vaccine 5 bệnh

 1. Bệnh Care
 2. Bệnh Parvo
 3. Bệnh Viêm gan
 4. Bệnh Ho cũi chó
 5. Bệnh Phó Cúm

9

tuần tuổi

Vaccine 7 bệnh

 

 1. Bệnh Care
 2. Bệnh Parvo
 3. Bệnh Viêm gan
 4. Bệnh Ho cũi chó
 5. Bệnh Phó Cúm
 6. Bệnh Lepto
 7. Bệnh Corona

12

tuần tuổi

Vaccine 7 bệnh

 1. Bệnh Care
 2. Bệnh Parvo
 3. Bệnh Viêm gan
 4. Bệnh Ho cũi chó
 5. Bệnh Phó Cúm
 6. Bệnh Lepto
 7. Bệnh Corona

Hằng năm

Vaccine 7 bệnh

 1. Bệnh Care
 2. Bệnh Parvo
 3. Bệnh Viêm gan
 4. Bệnh Ho cũi chó
 5. Bệnh Phó Cúm
 6. Bệnh Lepto
 7. Bệnh Corona

 

Tin liên quan
Tư vấn
NHỮNG TAI NẠN XẢY RA VỚI CHÓ, MÈO
Khám chữa bệnh cho chó, khám bệnh thú y tại hà nội
© 2016 Ha noi vet cilic. All right reserved.